Polityka Prywatności Diet-Slim Mateusz Janiszewski

28.05.2018 r

Ochrona danych osobowych, jak i prywatności klientów Diet-Slim Mateusz Janiszewski jest dla nas kluczowym aspektem, dlatego powstał ten dokument. Polityka prywatności reguluje aspekty związane z: gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem informacji klientów Diet-Slim Mateusz Janiszewski

Dane osobowe

W czasie dokonywania zamówień zestawów dietetycznych Diet-Slim Mateusz Janiszewski użytkownik zostanie poproszony o podanie niektórych danych osobowych. Dane, o których podanie może zostać poproszony użytkownik to w szczególności: imię, nazwisko, numer telefonu i adres dostawy. Niepodanie wymaganych danych jest równoznaczne z anulowaniem zamówienia.

Dane osobowe użytkowników uzyskane w wyniku dokonywania zamówień przetwarzane są zgodnie z zakresem zezwolenia udzielonego przez użytkowników oraz wymogami stawianymi przez obowiązujące przepisy prawa.

Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest, jako oddzielna baza danych, zapewniająca właściwą ochronę.

Dostęp do bazy danych posiadają pracownicy Diet-Slim Mateusz Janiszewski oraz w części firma transportowa rozwożąca nasze diety oraz współpracujący z nami Dietetyk.

Wgląd, edycja, usuwanie danych klientów Diet-Slim Mateusz Janiszewski

Każdy Klient Diet-Slim Mateusz Janiszewski ma możliwość zmiany dotyczących go danych, weryfikacji tych danych lub też usunięcia. W tym celu należy skontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu 518-203-603 lub mailowo pod adresem catering@slim-diet.pl

Przesyłanie wiadomości od Diet-Slim Mateusz Janiszewski

Diet-Slim Mateusz Janiszewski zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zaakceptowały niniejszą Politykę Prywatności. Niezapowiedziane wiadomości wiążą się z funkcjonowaniem Diet-Slim Mateusz Janiszewski

Kontakt

W przypadku pytań użytkowników dotyczących powyższej polityki ochrony prywatności, warunków korzystania z cateringu Diet-Slim Mateusz Janiszewski, czy możliwości kontaktu, sugerujemy wysyłanie uwag na adres: catering@slim-diet.pl

Sprzedaż i udostępnianie danych

Diet-Slim Mateusz Janiszewski nie prowadzi obrotu, a także nie udostępnia w jakikolwiek sposób danych personalnych oraz adresowych swoich klientów.

Zmiany

Polityka prywatności Diet-Slim Mateusz Janiszewski może ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez jego wyraźnej zgody. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na stronie Diet-Slim Mateusz Janiszewski

Legionowo 05-120 ul. Zwycięstwa 2/17

Dane kontaktowe:

+48 518-203-603 catering@slim-diet.pl

Godziny pracy biura


Pon – Pt: 8-20
Sob: nieczynne
Niedziela: 8-20

Dane firmy:

NIP: 536-194-10-57

Nr konta: 90 1050 1025 1000 0090 8062 4175

Newsletter